Obsługiwane przez usługę Blogger.
RSS

Jak przejść z ulgowych składek społecznych ZUS na tzw. duży ZUS?

Po upływie okresu korzystania z ulgi należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o upływie okresu przez zmianę kodu tytułu ubezpieczenia. Każdy nowy przedsiębiorca zyskuje ułatwienie w opłacaniu składek społecznych polegające na obliczaniu jego wartości od podstawy
odpowiadającej zaledwie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Gdy ten okres się zakończy przedsiębiorca zobligowany jest do opłacania składek społecznych na zasadach ogólnych, od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przejście z “małego” na “duży” ZUS nie jest procesem automatycznym.

Aby poinformować ZUS o zmianie kodu tytułu ubezpieczenia przedsiębiorca powinien, złożyć:
• ZUS ZWUA - z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 X X (lub 05 72 X X - jeśli posiada prawo do renty) oraz datą wyrejestrowania
z ubezpieczeń,
• ZUS ZUA - z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 X X (lub 05 12 X X - jeśli jest rencistą) oraz datą zgłoszenia do ubezpieczeń od nowego okresu następującego po pierwszych 24 miesiącach korzystania z ulgowego ZUS

Nowy kod tytułu ubezpieczenia należy wykazać w składanych za siebie dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc
następujący po pierwszych 24 miesiącach korzystania z ulgowego ZUS.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, a umowa swoim zakresem obejmuje także tego rodzaju czynności, księgowy może dokonać stosownych aktualizacji w imieniu przedsiębiorcy.

Jeżeli Twoja dotychczasowa Księgowa nie oferuje tego typu usług może
warto zastanowić się nad zmianą biura rachunkowego. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki na www.sumiennyksiegowy.pl i wybierz księgową idealną dla Twojej firmy.
Musisz pamiętać że korzystający z preferencyjnych składek ZUS przedsiębiorca zobligowany jest więc przestrzegać terminu 24 miesięcy i po jego upływie przerejestrować się na pełne składki. Jest to szczególnie ważne, gdyż ZUS nie jest zobowiązany do informowania przedsiębiorców o fakcie zakończenia trwania okresu preferencyjnego, a korzystanie z “małego ZUS-u” po upływie 24 miesięcy wiązać się może nie tylko z szeregiem dodatkowych formalności, ale również z koniecznością uregulowania zaległości na koncie ZUS.
Biuro księgowe z którego usług korzystasz powinno czuwać on nad wszystkimi aspektami Twojej działalności, jeśli jest inaczej i nie jesteś zadowolony z dotychczasowej obsługi, w poszukiwaniach profesjonalnej obsługi księgowej skorzystaj z wyszukiwarki na stronie www.sumiennyksiegowy.pl i skontaktuj się z wybranym Księgowym który zajmie się wszystkim z należytą starannością.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentarze:

Prześlij komentarz