Obsługiwane przez usługę Blogger.
RSS

Jak przejść z ulgowych składek społecznych ZUS na tzw. duży ZUS?

Po upływie okresu korzystania z ulgi należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o upływie okresu przez zmianę kodu tytułu ubezpieczenia. Każdy nowy przedsiębiorca zyskuje ułatwienie w opłacaniu składek społecznych polegające na obliczaniu jego wartości od podstawy
odpowiadającej zaledwie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Gdy ten okres się zakończy przedsiębiorca zobligowany jest do opłacania składek społecznych na zasadach ogólnych, od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przejście z “małego” na “duży” ZUS nie jest procesem automatycznym.

Aby poinformować ZUS o zmianie kodu tytułu ubezpieczenia przedsiębiorca powinien, złożyć:
• ZUS ZWUA - z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 X X (lub 05 72 X X - jeśli posiada prawo do renty) oraz datą wyrejestrowania
z ubezpieczeń,
• ZUS ZUA - z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 X X (lub 05 12 X X - jeśli jest rencistą) oraz datą zgłoszenia do ubezpieczeń od nowego okresu następującego po pierwszych 24 miesiącach korzystania z ulgowego ZUS

Nowy kod tytułu ubezpieczenia należy wykazać w składanych za siebie dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc
następujący po pierwszych 24 miesiącach korzystania z ulgowego ZUS.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, a umowa swoim zakresem obejmuje także tego rodzaju czynności, księgowy może dokonać stosownych aktualizacji w imieniu przedsiębiorcy.

Jeżeli Twoja dotychczasowa Księgowa nie oferuje tego typu usług może
warto zastanowić się nad zmianą biura rachunkowego. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki na www.sumiennyksiegowy.pl i wybierz księgową idealną dla Twojej firmy.
Musisz pamiętać że korzystający z preferencyjnych składek ZUS przedsiębiorca zobligowany jest więc przestrzegać terminu 24 miesięcy i po jego upływie przerejestrować się na pełne składki. Jest to szczególnie ważne, gdyż ZUS nie jest zobowiązany do informowania przedsiębiorców o fakcie zakończenia trwania okresu preferencyjnego, a korzystanie z “małego ZUS-u” po upływie 24 miesięcy wiązać się może nie tylko z szeregiem dodatkowych formalności, ale również z koniecznością uregulowania zaległości na koncie ZUS.
Biuro księgowe z którego usług korzystasz powinno czuwać on nad wszystkimi aspektami Twojej działalności, jeśli jest inaczej i nie jesteś zadowolony z dotychczasowej obsługi, w poszukiwaniach profesjonalnej obsługi księgowej skorzystaj z wyszukiwarki na stronie www.sumiennyksiegowy.pl i skontaktuj się z wybranym Księgowym który zajmie się wszystkim z należytą starannością.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Jak wyliczyć pozostały urlop pracownika?

Sprawdź ile urlopu Ci zostało
Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę każdego roku ma prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego.
Obliczenie ile dokładnie dni wolnych przysługuje danemu pracownikowi jest stosunkowo proste. Bierzemy tu pod uwagę staż
pracy jak również liczbę przepracowanych godzin.
Zgodnie z kodeksem pracy długość urlopu wypoczynkowego jest bezpośrednio zależna od okresu zatrudnienia, wliczamy tu
wszystkie okresy przepracowane w poprzednich miejscach pracy. Pamiętać należy że bez znaczenia jest fakt, w jaki sposób poprzednie stosunki pracy zostały zakończone (porozumienie stron, restrukturyzacja) oto podstawowy wymiar wypoczynkowego urlopu dla pełnego etatu:
• 20 dni roboczych – dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat,
• 26 dni roboczych – dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

Po wykorzystaniu całego urlopu, pracownik nabywa prawo do kolejnego dopiero w momencie rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.
Biuro księgowe zajmujące się ewidencją naszych pracowników zapewne w szybki sposób obliczy dla każdego z nich podstawę urlopu.
Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliśmy o wyborze księgowego, warto w swoich poszukiwaniach skorzystać z prostej wyszukiwarki księgowych pod adresem www.sumiennyksiegowy.pl. W wyszukiwarce zaawansowanej odnajdziemy z łatwością te biura które
zajmują się ewidencją pracowników za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie.
O ile obliczenie wymiaru stażu pracy z doliczeniem udokumentowanego okresu nauki nie będzie trudne, to jednak jeżeli pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin sytuacja będzie wymagała nieco więcej zaangażowania. Ogólnie przyjętą zasadą jest założenie że jeden miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 urlopu
przysługującego danemu pracownikowi w przypadku 20 dni będzie to wartość 1,6 dnia, a w przypadku 26 dni – 2,2 dnia.
Niepełny dzień zaokrągla się w górę, ale w skali roku nie może zostać przekroczony pełny wymiar, czyli odpowiednio 20 lub 26 dni.

Darmowe porady księgowe będą pojawiały się na blogu co jakiś czas, jeśli jednak chcesz skorzystać z usług najlepszego księgowego z Krakowa zapraszam do kontaktu poprzez portal SumiennyKsiegowy.pl lub poprzez tego bloga.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS